Waarom zou u SharedCMS moeten kiezen?


SharedCMS is een onderneming die als neven-activiteit door een aantal IT-specialisten wordt gedreven. Wij hebben geen dure kantoor ruimte; al onze medewerkers werken remote via Internet op onze servers die in een professioneel data center staan. De verkoop verloopt via Internet en via een klein netwerk van wederverkopers, waarvan een aantal wederverkopers zelf ook mee helpt met de instandhouding van onze diensten.  Wij kiezen er bewust voor om klant contact altijd via "skilled" medewerkers" te laten lopen.

Wij zijn allen overdag werkzaam in de IT;  in de Financiële-, Telecom en Openbare Diensten sector. Wij weten dus hoe je een dienst professioneel moet ontwerpen, inrichten en beheren. Dit zie je ook terug in onze aanpak. Ontwikkeling, Test en Productie van onze diensten vinden op aparte platformen plaats. Backups, redundantie en uitwijk zijn gewoon goed geregeld (we zijn nog nooit wat kwijt geraakt en zijn zelden onbeschikbaar).

Wij hebben diverse componenten naadloos geïntegreerd tot één unieke totaal oplossing. Het SharedCMS concept biedt de mogelijkheid om (kosten van) IT voorzieningen met meerdere klanten te delen zonder inbreuk te doen op vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens. Klanten kunnen alleen hun eigen content aanpassen en aan hun bezoekers beschikbaar stellen. De hard- en software wordt weliswaar gedeeld, de voorzieningen worden echter per klant en per internet domein ingesteld. Iedere klant krijgt de beschikking over eigen mail, ftp en database voorzieningen.

Voor ons is het voordeel van het SharedCMS concept dat wij slechts eenmaal (en dus niet per klant) software hoeven te monitoren/onderhouden en nieuwe voorzieningen maar één keer hoeven aan te schaffen, te vertalen, te installeren en te testen. Daarnaast behoeft het SharedCMS concept voor duizend klanten drastisch minder hardware (Harddisk, RAM en Processor capaciteit) als duizend aparte software installaties.

Voor u is het voordeel van het SharedCMS concept dat u maximale flexibiliteit en standaard een uitgebreide functionaliteit krijgt. Ander voordeel voor u is dat wij deze functionaliteit veelal zelf selecteerde, u hoeft dus niet zelf te gaan experimenteren.

Wij selecteren  technische componenten op basis van functionaliteit, compatibiliteit, kwaliteit, continuïteit en support
zodat u zich kunt focussen op lay-out en content van uw website. Wanneer een klant zelf een module heeft gevonden kan deze in overleg geïnstalleerd en evt. onderhouden worden. Als we extra functionaliteit aanbrengen voor één klant, dan is deze functionaliteit ook beschikbaar voor de andere klanten.

Sommige functionaliteit is niet voor iedereen geschikt/bedoeld, wij kunnen functionaliteit echter per portal/domein aan of uit zetten. Op termijn -als het portfolio te breed en e.e.a. onoverzichtelijk wordt- zullen wij bundels gaan maken voor beginnende, gevorderde en professionele portaal beheerders. Als er een grote doelgroep is voor een bepaalde functionaliteit, dan integreren we deze in de SharedCMS basis bundel. Als dit niet het geval is stellen we e.e.a als premium functionaliteit tegen meerprijs ter beschikking aan de liefhebber. De kosten worden over de afnemende gebruikers verdeeld en worden vooraf kenbaar gemaakt.

Wij gebruiken moderne technieken die met name in groot-zakelijke data centers worden gebruikt. We gebruiken altijd componenten die professioneel worden ondersteund door de leverancier. Wij bieden met ons geïntegreerde platform gedeelde voorzieningen met een hoge beschikbaarheid aan waar anderen alleen voorzieningen dupliceren en dus dubbel onderhoud moeten doen.

Wij weten dat gebruikers vaak onvoldoende maatregelen nemen om data veilig te stellen en wij doen dit dus voor hen. Wij maken dagelijks en wekelijks backups van de portalen en de mailboxen van de klanten. Vaak worden fouten pas na een tijdje ontdekt. We bewaren van zowel dagelijkse als wekelijkse backup ieder drie versies. We kunnen dus backups van resp. 1, 2 of 3 dagen/weken terugzetten. De backups staan op een aparte FTP server die zowel vanaf de productie servers als van de standby servers benaderbaar is. De data wordt opgeslagen op redundant uitgevoerde disks (Raid-10 SAN)

Wij gebruiken DotNetNuke als CMS omdat deze de mogelijkheid biedt om versies van content bij te houden (als er iets mis gaat kunt u zelf een van de vorige versies van delen van uw content herstellen). Grotere organisaties/verenigingen werken met een website redactie. In plaats van alle content door de redactie te laten verwerken kozen wij voor Dotnetnuke omdat deze optioneel ook workflow mogelijkheden biedt: Medewerker A maakt een tekst aan en Medewerker B redigeert, accordeert en maakt de tekst actief of stuurt deze terug naar medewerker A, alles via het CMS zelf.

Als een van de weinigen hosting providers biedt SharedCMS de Professional Versie van DotNetNuke aan. De DNN Professional versie is veel duurder als de Community versie maar biedt veel meer functionaliteit en garantie voor snelheid en beschikbaarheid (voor een vergelijk: zie hier). Andere hosting providers die één DNN installatie per klant moeten bieden kunnen de licentie kosten van de Pro versie niet terugverdienen zonder zichzelf uit de markt te prijzen. Omdat SharedCMS de kosten van de DNN Professional installatie over honderden klanten deelt hebben wij dit probleem niet.

Een CMS alleen is zelden afdoende om de IT benodigdheden te deken. Wij integreerde DotNetNuke, Parallels-Plesk en Smartermail tot één geheel. De Website content wordt onderhouden via DotNetNuke. Via Plesk kunnen klanten alle andere benodigde voorzieningen in (laten) stellen, zoals Databases, Mailbox voorzieningen, FTP en/of statistieken. We integreerde SmarterMail Enterprise omdat deze functionaliteit biedt voor de reizende medemens (zoals webmail maar ook iPhone/iPad/Blackberry push mail). Daarnaast worden er voorzieningen voor groepen geboden zoals corporate/groeps directory, gedeelde/remote kalenders.

De kern van SharedCMS is delen. Wij delen -zoals u heeft kunnen lezen- de IT voorzieningen op een slimme manier. Wij delen niet alleen middelen maar ook onze kennis en ervaring. Veel beginnende web bouwers maken beginnersfouten of weten niet hoe ze moeten beginnen. Ook ervaren web bouwers lopen soms vast. Wij hebben vaak  meer ervaring en/of technische kennis en helpen onze klanten graag verder. Hierbij kunt u denken aan telefonische ondersteuning maar ook hands-on training (op dit moment nog veelal bij de klant aan huis). Ook zijn we begonnen met het maken van Nederlandse handleidingen.

SharedCMS Portalen zijn en blijven goedkoop, wij kennen geen DNN hosting provider die goedkoper is voor gelijkwaardige (of zelfs inferieure) dienstverlening. Op dit moment zijn we zo goedkoop omdat we ons platform slim hebben ingericht, licentie kosten pro-rato delen en nauwelijks overhead hebben. Op termijn denken wij met ons unieke SharedCMS concept ook goedkoper als anderen te kunnen blijven, zelfs als we onderstaande plannen verwezenlijken.

Onze productie/onderhoud kosten zullen nl. minder hard stijgen als onze omzet (het basis systeem draait al en deze is gedimensioneerd op duizenden sites), waardoor er dan financiële ruimte over blijft om de toenemende overhead te financieren bij gelijk blijvende verkoopprijzen.

Onze ambitie is om SharedCMS organisch te laten groeien tot een onderneming die twee tot drie duizend web portalen voor haar klanten beheerd en over een eigen eigen skilled helpdesk en meer trainings mogelijkheden voor klanten beschikt. Tevens willen we ontwikkeling van skins, modules en website op grotere schaal gaan doen. Het SharedCMS portfolio wordt verder uitgebreid met standaard templates voor specifieke doelgroepen. Via de voorgeprogrammeerde website templates hopen we veel nieuwe klanten mee te kunnen laten delen met het succes van SharedCMS, of dit nou via een PC, Mac of iDevice gebeurt.

In het verleden boden wij losse CMS installaties aan. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit concept (wat bijna iedere DNN hosting provider nu biedt) niet efficiënt  beheersbaar is als het op grotere schaal wordt gebruikt. We zijn nu dus druk bezig om de honderden web portalen die op het oude concept draaien te verhuizen naar het nieuwe SharedCMS Concept. Een overzicht van wat er nu al op SharedCMS draait vindt u hier...

Als u zelf ook een SharedCMS portaal wilt, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.