SharedCMS Concept

Shared CMS Concept

SharedCMS maakt gebruikt van Windows en .NET componenten. We gebruiken een aantal servers die ingericht zijn voor een specifiek doel. De web- en mail servers zijn Virtual Machines (VM-Ware) op twee aparte Blade Servers [in twee gescheiden internet data centers]. Zij handelen het inkomend en uitgaand internet verkeer af en zorgen voor de communicatie met de databases die op Microsoft-SQL 2008 draaien. De kritieke onderdelen van de Servers (zoals power, netwerkkaarten, hard disken e.d.) zijn dubbel uitgevoerd. De servers maken gebruik van een centrale netwerk opslag (SAN) welke redundant is uitgevoerd. De back-ups die wij dagelijks maken worden opgeslagen op een FTP server.

Wanneer een physieke server uitvalt wordt de standby server gestart. De Virtual Machines die wij gebruiken zijn zelf ook op het SAN opgeslagen. De configuraties worden door de standby server opgehaald en op de standby machine geactiveerd. Het SAN is hardware matig uitgevoerd. Mocht het SAN toch uitvallen, bijv. a.g.v. een tsunami, dan kunnen de Virtual Machines gerestored worden vanaf de back-up FTP server die op een andere locatie staat.

Om te voorkomen dat de productie wordt verstoord, hebben wij aparte servers voor Ontwikkeling & Test ingericht. Tevens hebben wij een Acceptatie omgeving welke wij op de productie servers hosten maar die geen gebruik maakt van de productie CMS. Op de Test/Ontwikkel server testen wij de systeem componenten en doen wij de integratie van deze componenten. Tevens testen we de nieuwe versies van Plesk, DotNetNuke en SmarterTools op de Test/Ontwikkel omgeving. We testen nieuwe versies van DotNetNuke modules en/of skins alleen op de acceptatie omgeving omdat deze 100% vergelijkbaar is met productie maar tests in deze omgeving geen impact hebben op productie. Modules die wij niet al hadden draaien worden eerst in Test/Ontwikkel omgeving gestest, daarna hertest op Acceptatie en dan naar productie overgezet. Voor het installeren van upgrades is het soms nodig om de productie servers te herstarten hetgeen 2-4 minuten kan duren. Om de overlast tot een minimum te beperken doen doen we 's dit nachts tussen 23:00 en 04:00

Binnen het SharedCMS concept is geen speciale software nodig om de diensten te kunnen gebruiken. De interactie met de beheerders en gebruikers, inclusief het onderhoud van database inhoud, kan volledig via web-browsers. Voor het lezen van mail kan gebruik gemaakt worden van alle gangbare mail-readers zoals Outlook, Mac-Mail, Exchange o.i.d.. Gebruikers kunnen ook informatie met de SharedCMS servers uitwisselen via daarvoor geschikte software. De servers staan open voor externe communicatie met remote PC of andere servers, veelal via secure verbindingen en via een firewall.

De hosting diensten worden als volgt samengesteld:

Plesk

In Plesk wordt een klant en een Plesk domein en een dienst abonnement aangemaakt al dan niet aangevuld met voorzieningen voor subdomeinen en/of domein alliassen. Via Plesk worden ook mailboxen, mail voorzieningen, ftp accounts, additionele database instellingen gedaan. Tevens kunnen er terugkerende taken worden gedefinieerd, o.a. voor remote back-up.

Plesk configureert de instellingen in de gedeelde technische componenten zoals windows, web-server, mail-server, ftp-server, dns-server etc. Het internet verkeer komt binnen op Plesk. Mail, FTP, Telnet etc wordt door Plesk doorgerouteerd naar de betreffende servers. De plesk gebruiker kan de servers alleen via plesk configureren en alleen zijn eigen gegevens muteren.

Via Plesk is ingesteld welke quota er gelden voor de klant en/of plesk domein. Plesk monitort of het werkelijk gebruik binnen de quota's blijft en zal de klant (en ons) informeren als dit niet meer het geval is.

Meer info over Plesk is te vinden op de website van Parallels

SmarterMail

Internet mail wordt via mail servers gedistribueerd. SharedCMS heeft eigen SmarterMail mail servers voor inkomend en uitgaand mail verkeer. Inkomende [Pop3 of IMAP] mail vanaf het internet wordt naar een mailbox binnen een domein gerouteerd door de mailserver. Afhankelijk van de instellingen van de mailbox, wordt de mail lokaal opgeslagen [zodat het later door een geautoriseerde gebruiker via Outlook o.i.d. kan worden opgehaald] of meteen wordt doorgestuurd naar een of meer externe mail adressen. Applicaties, zoals DotNetNuke en Plesk die mail genereren maken gebruik van de uitgaande [SMTP] mail server. De uitgaande mailserver verstuurd de mail en meld terug als dit niet lukt. SharedCMS gebruikt het SpamAssasin Spam filter, welke per domein qua gevoeligheid kan worden ingesteld.

SharedCMS biedt een uitgebreide SmarterMail Enterprise webmail functionaliteit. Niet alleen kan een ingelogde gebruiker mail lezen en versturen, er zijn ook voorzieningen om taken, agenda's en adreslijsten op de server bij te houden. Deze kunnen dan vanaf een willekeurige internet locatie gebruikt worden. Smartermail biedt de mogelijkheid om data uit lokale Outlook en/of Exchange applicaties met de server te synchroniseren. Smartermail werkt met dezelfde domein definities als Plesk. Hierdoor kan Smartermail adreslijsten tonen van alle mailboxen binnen een domein. Tevens kunnen gebruikers binnen een domein taken en agenda's met elkaar delen. Voor mobiele telefoons zijn speciale functies zoals push mail beschikbaar.

DotNetNuke

Via een speciale toepassing wordt al het internet web verkeer dat op de Plesk DNS server binnen komt naar de centrale DotNetNuke installatie omgeleid. Het DotNetNuke Content Management Systeem is een .NET applicatie welke gebruik kan maken van de andere servers, bijv. om DNN invulformulieren door te mailen en om data in databases op te slaan.

In DotNetNuke wordt a.d.h.v. de doorgestuurde URL doorgerouteerd naar een Portaal waarvan de inhoud door een beheerder wordt beheerd. Een portaal bestaat uit pagina's die via een menu structuur aan elkaar zijn gekoppeld. Het portaal menu kan uit meerdere nivo's bestaan. Standaard worden in het menu een beheer pagina met een aantal sub-pagina's toegevoegd waarmee de site kan worden beheerd.

Indien een beheerder inlogt, verschijnt een regelpaneel waarmee pagina's toegevoegd/gewijzigd, verwijderd of in het menu verplaatst kunnen worden. Op een pagina kan een beheerder een of meer modules met inhoud plaatsen, waarbij per module aangeven kan worden wie de inhoud mag zien/wijzigen. Er zijn diverse interactieve modules beschikbaar, welke ieder een specifiek doel dienen. Er zijn honderden modules beschikbaar, o.a. voor tekst/html, fotoalbums, blogs, document beheer etc. De modules nemen het programmeer werk uit handen. Een beheerder hoeft vaak alleen de module op de pagina te plaatsen, wat eenvoudige instellingen te doen en de inhoud (foto's, tekst etc) toe te voegen. Er zijn ook modules beschikbaar waarmee bijv. formulieren geprogrammeerd kunnen worden. De modules kunnen met inhoud en al worden gekopieerd en/of verplaatst op dezelfde of een andere pagina.

Binnen DotNetNuke kunnen per portaal gebruikers worden gedefinieerd, die ieder een of meer rollen krijgen toebedeeld. Er zijn voorzieningen aanwezig waarmee gebruikers zichzelf kunnen registreren waarna zij eenmalig (automatisch door het systeem of handmatig door de beheerder) een gebruikersrol toegewezen krijgen die van toepassing is als zij inloggen.

Via de DotNetNuke beheer pagina's kan de beheerder portaal statistieken opvragen, geregistreerde gebruikers(rollen) onderhouden/maile, talen en portaal lay-out instellen.

SmarterStats

Smarterstats Pro toont uitgebreide domein statistieken. Er wordt geanalyseerd waar de gebruikers vandaan kwamen, welke bestanden/URL's er geraadpleegd worden, welk soort browsers/systemen bezoekers gebruiken, welke scherm resoluties er gebruikt worden en welke zoek termen er zijn gebruikt om bij de site te komen. Tevens wordt een overzicht van het andere internet verkeer getoond, niet zijnde web verkeer.

Sommige beheerders kiezen ervoor om naast Smarterstats ook nog Google Analytics in combinatie met DotNetNuke te gebruiken om het beeld te completeren.

We bieden een unieke geïntegreerde en gedeelde CMS oplossing,
hierdoor kunnen wij meer functionaliteit voor een lagere prijs aanbieden.

Uw tijd is kostbaar en u wilt direct vakkundige hulp,

Contact verloopt bij ons altijd via ervaren medewerkers

We hebben vele tevreden klanten,
en daar zijn we trots én zuinig op.

 SharedCMS deelt haar aanwezige kennis en ervaring,

wij kennen de markt, de oplossingen en de leveranciers

Onze servers staan in Professionele Data Centers met
 koeling en continue stroom/internet voorzieningen

We beschikken over razendsnelle internet verbindingen en

kunnen i.g.v. calamiteiten uitwijken naar een andere locatie

Wij doen web-design, skin-design en CMS consultancy,

zowel op fixed-price als op na-calculatie basis.

Wij geven maatwerk en standaard training aan u of uw personeel,
on-site of off-site, persoonlijk of in klassikaal verband

Wij kunnen u assisteren bij de inrichting van beheer van uw eigen CMS,

en kunnen het beheer ook (deels of volledig) voor u doen, on-site of off-site.

Wij zorgen dat uw data altijd veilig is gesteld,

we maken dagelijks en wekelijks back-ups

PreviousNext